dimarts, 25 de juny de 2019

LLIBRES DE TEXT 19-20

Si voleu consultar el llistat de llibres de text del curs que ve, clicau aquí.

dilluns, 17 de juny de 2019

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULAMATRICULACIÓ A L’ESCOLASI DIA 17 DE JUNY SORTIU A LA LLISTA DEFINITIVA AQUESTA ÉS LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PEL CENTRE PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA.HORARI : DEL 24 AL 28 DE JUNY A SECRETARIA  DE 9h A 14h

                              

DOCUMENTACIÓ:- FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DE L’INFANT

- 2 FOTOGRAFIES MIDA CARNET DE L’INFANT (INFANTIL) I 1 FOTOGRAFIA (PRIMÀRIA).

- FITXES DE DADES PARES I ALUMNE I AUTORITZACIONS SIGNADES

- RESGUARD DE L’INGRÉS DE 100 €  PER A MATERIAL ESCOLAR  AL COMPTE DE BANKIA ESPECIFICANT EL NOM I EL CURS DE L’INFANT.  

BANKIA: ES66 2038 3293 9060 0032 6050 

Si vos voleu descarregar les autoritzacions i la fitxa de dades, clicau aquí.
 AJUDES MENJADOR CURS 19-20 PER A NOUS ALUMNES 


S’ha publicat la convocatòria per ajuts de menjador per al curs  2018-2019.Presentació de sol·licituds per a nous alumnes: del 24 al 28 de juny.              

divendres, 7 de juny de 2019

AJUTS DE MENJADOR 19-20

S'ha publicat la convocatòria d'ajuts de menjador per al curs 2019-20.
Tots els interessats a sol·licitar aquest ajut tenen de temps fins al 21 de juny,

Per a més informació podeu passar per la secretaria del centre o consultar la web de la Conselleria.

dimecres, 22 de maig de 2019

CAMPAMENT PETITS CIENTÍFICS


El campament Petits Científics és un projecte educatiu organitzat per la UIB destinat a estudiants de 6è de primària mitjançant el qual podran gaudir d’un conjunt d’activitats científiques i esportives que els permetin despertar la curiositat per l’ampli ventall de possibilitats que ofereix la ciència i la tecnologia, a més d’adquirir valors com la solidaritat i la companyonia.
 Per a més informació, clicau aquí.
L’objectiu principal és fomentar l’interès per la ciència, la tecnologia i la innovació entre estudiants de 6è de primària.
Dates, horari i lloc
· Dies 25 i 26 de juny de 2019.
· De les 9.30 hores del dia 25 de juny fins a les 19 hores del dia 26 de juny.
· Edificis Mateu Orfila i Rotger, Anselm Turmeda i instal·lacions esportives, campus universitari. Palma
Destinataris
· Alumnes de 6è de primària
· S'ofereix un màxim de 20 places. En cas que el nombre de centres superi el de places disponibles, es tindrà en compte l’expedient acadèmic.

dijous, 16 de maig de 2019

AJUTS PROGRAMA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS


Des del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals ens han informat que el 16 de maig de 2019, s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, en el marc d’un programa d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019. 

Aquesta resolució convoca ajuts per a la participació de l’alumnat de 6è en el programa d’immersió següent:·         Escola d’estiu en llengua anglesa, adreçat a l’alumnat del sisè curs d’educació primària de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 


Aquest programa té com a objectiu reforçar la competència lingüística dels alumnes, amb un èmfasi especial en l’expressió oral.


El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i finalitza el 31 de maig de 2019.

dilluns, 18 de març de 2019

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ 19-20

PROCÉS D'ADMISSIÓ CURS 2019-2020

(Per a més informació, clicau aquí.)
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 4T EDUCACIÓ INFANTIL:
DEL 25 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL (AMBDÓS INCLOSOS)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS RESTA DE CURSOS D’INFANTIL I PRIMÀRIA:
DEL 13 DE MAIG AL 17 DE MAIG (AMBDÓS INCLOSOS)


·         TELEMÀTICAMENT: escolaritzacio.caib.es (s’ha d’entregar a la secretaria del centre escollit en 1ª opció la sol·licitud generada juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud)

·         A L’ESCOLA, aquest és l’horari: de dilluns a dijous de 9h a 15h i els divendres de 9h a 14h.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:
-       Formulari de sol·licitud d’escolarització signat pel pare i mare i/o tutors
-       Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne, si en té
-       Fotocòpia del DNI o NIE del pare/mare/tutor/a.
-       Fotocòpia del llibre de família
-       Certificat d’empadronament de l’alumne amb indicació de l’antiguitat
-       Documentació justificativa a efectes de barem: títol de família nombrosa en vigor, certificat de discapacitat,...