dimecres, 7 de setembre de 2016

MENJADOR CURS 16-17Aquest curs escolar l’empresa adjudicatària del menjador és NEWREST CÀTERING.

MOLT IMPORTANT: SI EL VOSTRE FILL O FILLA NECESSITA SEMPRE UN MENÚ ESPECIAL HEU D’INFORMAR L’EQUIP DIRECTIU. SI NOMÉS EL NECESSITA ESPORÀDICAMENT HO HEU DE POSAR AL TIQUET DEL MENJADOR.

1.    PREUS (NO VARIEN RESPECTE AL CURS PASSAT)


  • ·         ALUMNES FIXES: 6.48 € (Han de quedar, com a mínim, 4 dies a la setmana)
  • ·         ALUMNES ESPORÀDICS: 7.13 €


2.    NORMES EN REFERÈNCIA AL PAGAMENT DEL MENJADOR 

2.1.                    ALUMNES FIXES
2.1.1.     FORMA DE PAGAMENT:DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (demanar full a direcció)
·         Aquesta forma de pagament és per als alumnes fixes.
·         Només han d’emplenar la domiciliació els alumnes nous.
·         Les domiciliacions es passaran durant els 10 primers dies hàbils de cada mes.
·         En cas de no pagar un rebut, s’enviarà una notificació a la família de l’alumne/a i una a la direcció del centre. Si en un termini de 5 dies, a comptar des de l’entrega de la carta d’avís, no s’ha pagat el rebut pendent, l’infant causarà baixa al servei de menjador.
·         Per tornar a utilitzar aquest servei, haurà de pagar el total del deute i les despeses de devolució i l’alumne/a passarà al sistema de tiquet.

2.1.2.     DEVOLUCIÓ DE FALTES JUSTIFICADES
·         En cas que l’alumne/a no faci ús del servei durant 2 o més dies, la devolució dels imports del menús es farà de la següent manera:
- El primer dia, l’usuari pagarà íntegrament el menú.
- A partir del segon dia, si s’ha avisat a la persona encarregada de l’empresa i es considera com a falta justificada, es retornarà la part de l’import del menú corresponent a la matèria prima (2€).
- Important: Les úniques faltes justificades són les de malaltia i s’haurà de justificar a través de certificació mèdica.
- La devolució es realitzarà el mes següent al número de compte corrent familiar.

2.2.                    ALUMNES ESPORÀDICS
FORMA DE PAGAMENT: TIQUET
·         Pagament en efectiu als monitors de matinera fins a les 9.15 de dilluns a divendres.
·         Els tiquets s’han de donar al monitor abans de les 9.15

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada