dijous, 27 d’abril de 2017

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ. CURS 17-18


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  DEL 2 DE MAIG AL 12 DE MAIG 
                                                                 (AMBDÓS INCLOSOS)

TELEMÀTICAMENT:    escolaritzacio.caib.es (s’ha d’entregar a la secretaria del centre escollit  en  1ª opció la sol·licitud generada juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud)

A L’ESCOLA :    DE 9H A 11H  DE DILLUNS A DIVENDRES

                 DE 13H A 15H DE DILLUNS A DIJOUS

                            DE 12H A 14H DIVENDRES

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENTREGAR:
- Sol·licitud d’escolarització
- Certificat d’empadronament de l’alumne/a, amb expressió d’antiguitat
- Fotocòpies dels DNI de l’alumne/a ( si en té), del pare i la mare o dels tutors/es legals de l’alumne/a.
- Fotocòpia del Llibre de família
- Fotocòpia del títol de família nombrosa, si escau
- Certificació de discapacitat i certificat mèdic, si escau

 Inici
Finalització
Presentació de sol·licituds
2 de de maig
12 de maig
Llistes provisionals d'admesos
9 de juny
Reclamacions
9 de juny
13 de juny
Resolució de reclamacions
14 de juny

Llistes definitives
16 de juny
Matriculació d'Educació infantil i primària
22 de juny
27 de junyJORNADA PORTES OBERTES


dilluns, 3 d’abril de 2017

SETMANA INFÀNCIA I JOVENTUT


  • SI VOLEU VEURE EL VÍDEO PROMOCIONAL DE LA SETMANA ON APAREIXEN ALUMNES DE SON BASCA, CLICAU AQUÍ.
  • SI VOLEU CONÈIXER EL PROGRAMA , CLICAU AQUÍ.

MENÚS MES D'ABRIL

Si voleu consultar els menús del mes d'abril, podeu consultar aquí.